Chiều dài: 40 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1mm, kiểu dáng độc đáo của - 40/T

HSL18040 - Thước thủy