Chiều dài: 200 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm,

Khe hình chữ V để đo đối tượng với bề mặt tròn- 10/T

HSL08200 - Thước thủy