Chiều dài: 180 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm,

Khe hình chữ V để đo đối tượng với bề mặt tròn- 10/T

HSL08180 - Thước thủy