Chiều dài: 120 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm,

Khe hình chữ V để đo đối tượng với bề mặt tròn- 20/T

HSL08120 - Thước thủy