Chiều dài: 60 cm,

Phạm vi đo: 0~360°(4*90°),

Độ chính xác đo: ±0.2, 3 nam châm hút.

Độ dày thanh nhôm: 1.5m- 20/T

HSL08060D - Thước đo kỹ thuật số 60cm