Chiều dài giũa: 200mm, Thép T12- 60/T

HSHF088 - Giũa sắt bán nguyệt