Chất liệu nón:  PP, vật liệu lót: bằng nhựa, màu xanh,

điều chỉnh độ chật rộng  bằng nút khóa.- 20/T

HSH07 - Nón bảo hộ (xanh)