Chất liệu nón: PP, vật liệu lót: bằng nhựa, màu vàng,

điều chỉnh độ chật rộng  bằng nút khóa.- 20/T

HSH06 - Nón bảo hộ (vàng)