Chất liệu nón: ABS, vật liệu lót: Ribbon, màu vàng,

điều chỉnh độ chật rộng bằng nút khóa.- 20/T

HSH02 - Nón bảo hộ (trắng)