Chất liệu nón: ABS, vật liệu lót: Ribbon, màu vàng,

điều chỉnh độ chật rộng  bằng nút khóa.- 20/T

HSH01 - Nón bảo hộ (vàng)