Chiều dài: 4-14mm,

đk ngoài của kềm bấm : 10.6mm or 11.3mm,

đk sợi kim bấm: 1.2mm,

Kèm theo 1000 cái kim bấm- 20/T

HSG1404 - Kềm bấm ghim