Chiều dài giũa: 200mm,

Thép T12- 60/T

HSFF088 - Giũa sắt dẹp