Điện áp AC: 100-500V,                                  

Kích thước: 4 x 190mm- 288/T

HSDT1908 - Bút thử điện