Điện áp AC: 100-500V,                                  

Kích thước: 3 x 140mm- 360/T

HSDT1408 - Bút thử điện