Chất liệu thép Cr-V,PZ2, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít:6.0 mm,

Chiều dài: 150mm.- 144/T

HS28PZ2150 - Tua vít bake