Chất liệu thép Cr-V,PH3, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 8.0 mm,

Chiều dài: 200mm.- 144/T

HS28PH3200 - Tua vít bake