Chất liệu thép Cr-V,PH2, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài: 125mm.- 144/T

HS28PH2125 - Tua vít bake