Chất liệu thép Cr-V,PH1, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 5.0 mm,

Chiều dài: 75mm.- 144/T

HS28PH1075 - Tua vít bake