Chất liệu thép Cr-V,PH0, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 3.0 mm,

Chiều dài: 75mm.- 144/T

HS28PH0075 - Tua vít bake