Đầu búa nặng: 450 g - 24/T

HRUH8216 - Búa cao su đen