Đầu búa nặng: 220 g - 40/T

HRUH8208 - Búa cao su đen