Size: 1/2"  72T - Chiều dài: 260mm
Chất liệu : CR-V+Cr-Mo- 24/T

HRTH8412 - Cần siết 2 chiều