Sức tải: 3 Tấn,

Chiều dài: 6M,

Độ rộng: 50mm,

Tải tối đa: 3T. Móc đôi J.- 12/T

HRSP361 - Dây đai