Đường kính đầu búa: 40mm,  - 30/T

HRPH8140 - Búa đầu nhựa & cao su