Kích thước: 10 inch/250mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng.

Tay cầm bằng nhựa - 36/T

HRP02250 - Kềm càng cua đầu nhỏ