Kích thước: 8 inch/200mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng.

Tay cầm bằng nhựa - 36/T

HRP02200 - Kềm càng cua đầu nhỏ