Size: 14 inch /350mm,

Đường kính kẹp : 18-52mm,  

Chất liệu: thép carbon, đen bóng. - 12/T

HPW1414 - Mỏ lết mở ống chuyên dùng