Size: 10 inch /250mm,

Đường kính kẹp : 14-40mm,  

Chất liệu: thép carbon, đen bóng. - 24/T

HPW1410 - Mỏ lết mở ống chuyên dùng