90 độ loại CN nặng,

kích thước: 2 inch,

đường kính kẹp tối đa: 67mm,

chất liệu bằng thép carbon,

khả năng bám giữ chắc chắn- 10/T

HPW04021 - Mỏ lết 90 độ theo CN nặng của Thụy Điển hiệu INGCO