90 độ loại CN nặng,

kích thước: 1 inch,

đường kính kẹp tối đa: 40mm,

chất liệu bằng thép carbon,

khả năng bám giữ chắc chắn- 24/T

HPW04011 - Mỏ lết 90 độ theo CN nặng của Thụy Điển hiệu INGCO