Kích thước: ''10/250,

độ dày bản lưỡi: 0.5mm,

tấm lót nhôm,

tay cầm thiết kế độc đáo.

Đóng gói bằng nhãn giấy- 60/T

HPUT38250 - Dao cạo (10inch)