Kích thước: 150mm,

Cán bằng thép không gỉ,

chịu nhiệt tốt và sơn bóng,

tay cầm nhựa hai màu- 120/T

HPUT08150 - Bay sủi sơn