Kích thước: 80mm,

Cán bằng thép không gỉ,

chịu nhiệt tốt và sơn bóng,

tay cầm nhựa hai màu- 120/T

HPUT08080 - Bay sủi sơn