Kích thước: 280mm x 130 mm,

Kích thước răng cưa: 10 * 10 mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 40/T

HPTT28138 - Bàn chà răng cưa (280x130mm)