Kích thước: 280mm x 130 mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 40/T

HPT28138 - Bàn chà (280x130mm)