Chất lượng tốt như hàng STANLEY, Size:13"/330mm,

Chất liệu: SK5 Taiwan, 7 răng cưa/1 inch,

răng cưa xử lý qua nhiệt,

cắt nhanh và thời gian sử dụng lâu dài.- 36/T

HPS3308 - Cưa cành cầm tay lưỡi cong