Kích thước kéo: 8 inch, lưỡi kéo chất lượng cao.

Tay cầm nhôm bên dưới và nhựa  mềm TDR bên trên.
- 48/T

HPS0308 - Kéo cắt tỉa