Size: 10 inch/250mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng, tay cầm hai màu. - 36/T

HPP28250 - Kềm mỏ quạ 10"/250mm