Size: 12 inch/300mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng, tay cầm hai màu. - 36/T

HPP03300 - Kềm mỏ quạ 12"/300mm