Chất lượng tốt giống STANLEY,

Kích thước : 20Mx1/2inch, ống nhựa PVC nhẹ,

Mức bùng nổ: 300 psi,

Mức thử nghiệm lực kéo: 880N.- 5/T

HPH2001 - Ống PVC 1/2"