Chiều dài: 193mm,

Đường kính cắt: 3-42mm,

chức năng tự động mở- 48/T

HPC0543 - Dao cắt ống nhựa PVC