Chiều dài: 225mm,

Đường kính cắt: 3-42mm,

chức năng tự động mở- 24/T

HPC0442 - Dao cắt ống nhựa PVC