Bao gồm:

Kềm răng ,

Kềm cắt,

Kềm cắt đứt,

Kềm mũi dài,

Kềm mũi dẹp.

Kích thước 4.5 inch.

Tay cầm 2 màu - 30/T

HMPS01115 - Bộ 5 kềm mini