Tay cầm kiểu dán ,

Chiều dài: 300mm,

Độ dày: 0.8mm, 11 răng cưa/ 1inch,

răng cưa bảo vệ và chịu nhiệt tốt - 24/T

HMBSB3008 - Cưa cầm tay (300mm)