Kích thước hộp nhựa: 300×140×80
Độ dày : 20mm.  

Chiều dài lưỡi: 300mm, 11 răng cưa/ 1 inch,

Tay cầm kiểu dán - 12/T

HMBS3008 - Bộ cưa cầm tay