Kích thước: 8 inch,

chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V,

đen bóng, tay cầm 2 màu,

có chốt khóa ngay cuối tay cầm - 48/T

HMBC0808 - Kềm cộng lực mini (8inch)