Size: 6 inch/160mm, láng bóng và chống gỉ, tay cầm hai màu. - 36/T

HLNP08168 - Kềm cắt