Thép Carbon.

Size: 9 inch, HRC38°-HRC48°.

Mạ Niken- 30/T

HLNP0209 - Kềm bấm mỏ dài 9 inch