Độ rộng: 6 mm, 12 mm, 19mm, 25mm.

Chiều dài: 140mm, chất liệu CRV.- 16/T

HKTWC0401 - Bộ 4 đục gỗ