Bộ sản phẩm bao gồm: 1/4"

13 đầu tuýp: 4,4.5,5.5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm

8 đầu tuýp dài: 6,7,8,9,10,11,12,13mm

1 đầu nối lắc léo,

4 đầu tuýp gắn mũi vít lục giác: 3,4,5,6mm

2 đầu tuýp gắn mũi vít  PH: #1,#2

2 đầu tuýp gắn mũi vít  PZ: #1,#2, 3 đầu tuýp gắn mũi vít  4,5.5,6.5mm

6 đầu tuýp gắn mũi vít bông: T8,10,15,20,25,30,

1 cần siết 2 chiều 6" + 1 cần trượt 4.5"

1 tay vặn 6" + 2 cần nối 2" & 4"

1 cần nối dẻo 6"

1 khớp nối 1/2"
18 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm

4 đầu tuýp dài: 14,15,17,19mm
2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm

1 cần siết 2 chiều 10"

2 cần nối 5" & 10"

1 đầu nối lắc léo
1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)

1 tuýp nối (gắn mũi vít)

3 mũi vít  8,10,12mm
2 mũi vít  PH: #3,#4

2 mũi vít  PZ: #3,#4

4 mũi vít lục giác: 8,10,12,14mm

4 mũi vít bông: T40,45,50,55- 2/T

HKTS42941 -Bộ 94 đầu tuýp (1/4 inch + 1/2 inch)